อำเภอบางเลน

อำเภอบางเลน

หมู่บ้านไทยโซ่ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน ชาวไทยโซ่ง เป็นชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในประเทศตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมในด้านการแต่งกายและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้มีการทอผ้า งานจักรสาน และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ตลาดน้ำลำพญา
ตลาดน้ำลำพญา อยู่บริเวณหน้าวัดลำพญา ตำบลลำพญา จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี วัดจะอยู่ด้านซ้าย เป็นตลาดริมน้ำมีสินค้า พืช ผัก ผลไม้ และอาหารอร่อยขึ้นชื่อของอำเภอบางเลน